Резюме на проекта

Пермакултурата е дизайнерски метод за създаване на устойчиви системи, който се използва из целия свят в последните 35 години. Той съчетава познания от различни области (градинарство, земеделие, архитектура, икономика, и т.н.), следвайки набор от етики и принципи, за да подпомогне хората в създаването на устойчиви домове, квартали, ферми, компании и други. Методът набляга на практическото действие, индивидуалното вдъхновение и търсенето на изобретателни решения на изглеждащи трудно разрешими проблеми.

Частта от партньорството, посветена на обучението, цели подкрепата на пермакултурните преподаватели в тяхното професионално развитие. Тя кореспондира на програмата Леонардо Да Винчи по три начина:

  1. Повишаване на професионалните умения на преподавателите в интерес на разширяването на възможностите им за намиране на работа;
  2. Подобряване качеството на професионалното образование и обучение, което тези преподаватели предоставят;
  3. Развиване капацитета на организациите, които предоставят образователни курсове и по този начин осигуряват работа на пермакултурните учители.

Ще има 7 мобилни дейности по време на проекта, които ще изпълняват няколко функции едновременно:

  1. Да предоставят форум за обмен на добри практики;
  2. Да предоставят обучение/продължително професионално развитие на преподавателите;
  3. Да споделят информация за различните национални образователни системи и квалификационни рамки;
  4. Да създадат пан-европейска мрежа от пермакултурни учители и организации за развиване на учебна програма;
  5. Да промотират културния обмен и отпразнуват разнообразието в рамките на мрежата;
  6. Да продуцират наръчник на пермакултурния преподавател.

Това е широко партньорство, което неминуемо ще открие предизвикателства пред проектната координация. Но партниращите си организации са обединени от една обща етическа рамка, набор от ръководни принципи и работни практики. Хората споделят общата страст към професията си и едно мога-да-го-направя убеждение, като категорично вярват, че ще успеят да осъществят една така обемна партньорска дейност.

Вашият коментар