Euroopan permakulttuurineuvosto

EPT oli suurmenestys, tuoden yhteen ihmisiä ympäri Euroopan vaihtamaan kokemuksia kulttuureistaan sekä koulutuksesta ja parhaista käytännöistä,  solmimaan ystävyyssuhteita ja tutustumaan upeisiin paikkoihin. Luonnollisesti herää kysymys: “Kuinka voimme jatkaa verkostomme rakentamista?”. Eikä ainoastaan permakulttuurikoulutuksen tiimoilta, vaan myös huolehtimaan sen monista muista aihealueista.

EuPC-tapahtumassa pidimme useita tuotteliaita tapaamisia sen tiimoilta, kuina EuPC:n neuvosto voisi ottaa hoitaakseen tämän laajemman verkoston. Voiko neuvostolle antaa tehtäviä EuPC-tapaamisten järjestämisen ja internet-sivun ylläpidon lisäksi? Voiko se organisoida permakulttuuriasioita euroopanlaajuisesti, edistää poliittista osallistumista, toimia kommunikaation solmukohtana muualle maailmaan, hankkia rahoitusta ja vielä paljon muutakin?

Yksi ensiaskeleista oli, kun useat ihmiset eri Euroopan maista ilmoittautuivat edustajiksi Euroopan permakulttuurineuvostoon pitämään huolta siitä, että informaatio neuvoston ja maiden omien verkostojen välillä kulkee sujuvasti.

Tämän lisäksi neuvostossa on nyt kolme uutta työryhmää:
– Ryhmä, joka koordinoi ja suunnittelee EuPC-tapahtumia.
– Ryhmä, joka hoitaa nettisivuja.

Eräässä tapaamisessa loimme ensimmäisen luonnoksen neuvoston visiosta ja missiosta:
Visio: Näemme monimuotoisen ja eläväisen Euroopan, joka rakentuu permakulttuurin eettisille periaatteille.
Missio: Tuemme aktiivisesti siirtymistä eettiseen ja resilienttiin Eurooppaan ylläpitämällä vaikuttavaa permakulttuuriverkostoa, jolla on vahvat yhteydet yhteiskuntaan ja maailmalle.
Joten kolmas ryhmä tulee työskentelemään tämän vision ja mission parissa, jotta Bulgariassa asettamamme tavoitteet voidaan panna täytäntöön.

Jotta voisimme alkaa kommunikoida permakulttuurista Euroopan tasolla, loimme tarkoitusta varten uuden postituslistan.
Siellä voi jakaa kaikenlaista Euroopan permakulttuuriverkoston työn alla olevista asioista käytännön kysymyksiin permakulttuurista ja uutisiin EPT:stä – ja kaikesta siltä välitä.

Listalle voit liittyä mukaan täältä:
https://groups.google.com/d/forum/europeanpermaculturenetwork