Johdanto

Koulutusrakenteet

20121023_104626Yksi tämän projektin tavoitteista on ollut luoda yleiskatsaus nykyisistä koulutusrakenteista eri Euroopan maissa. Se tieto on saatettu kaikkien käyttöön tällä sivustolla. Katsausta tehdessämme olemme tallentaneet olemassaolevat sekä syntyvät permakulttuurikoulutuksen ja opettajakoulutuksen tukirakenteet  eri Euroopan maissa. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Johdantokurssit ja työpajat
 • Permakulttuurin peruskurssit (PDC:t)
 • Diplomiväylät
 • Edistyneet kurssit
 • Aiheeseen liittyvät & syventävät kurssit
 • Opettajarekisteri
 • Tuutori & senior-tuutorirekisteri
 • Oppipoika & työharjoittelujärjestelyt

Koulutusrakenteet-ryhmän tavoitteita ovat:

 • Jakaa tietoa moninaisista kansallisista permakulttuurikoulutusjärjestelmistä sekä pätevöitymismalleista;
 • Tarjota keskinäistä tukea kansallisille organisaatioille verkostojen muodostamiseen ja koulutusjärjestelmiensä ja rakenteidensa parantelemiseen;
 • Tukea organisaatiorakenteiden ja työskentelykäytäntöjen kehittymistä maissa, joissa koulutusrakenteet ovat vasta muodostumassa tai niitä ei vielä ole.

Maat- osiosta löytyvät:

 • Esitykset eri maiden koulutusrakenteista;
 • Tietoa eri tavoista suorittaa permakulttuuridiplomi (tarkista oman maasi kohdalta);
 • SWOC (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Constraints)-analyysi koulutusrakenteista Euroopassa;
 • Tanskassa toukokuussa 2014 tehtyjen haastattelujen tulokset, joista on nähtävissä kansallisten permakulttuuriorganisaatioiden evoluutio.
 • Linkkejä kansallisiin järjestöihin ja infoa niistä.

EPT:n arvioinnit 2012/14 (Engl. assessments of the EPT 2012/14)-osiosta löytyvät:
[Tulossa] Taulukko jossa linkit Euroopan permakulttuurijärjestöihin, tietoa diplomiväylistä, diplomin suorittaneista ja permakulttuurisunnittelukursseista.

 • Yleiskatsaus SWOC-analyysistä eri maissa
 • [Tulossa] Taulukko jossa linkit Euroopan permakulttuurijärjestöihin, tietoa diplomiväylistä, diplomin suorittaneista ja permakulttuurisunnittelukursseista.
 • Tiedosto, jossa olevien koulutusrakenteiden elementtien vuorovaikutussuhteilla voi leikkiä ja niitä voi käyttää oman organisaation parantelemiseen;
 • Linkkejä diplomireitteihin ympäri maailmaa

Vastaa