Projektin Tavoitteet ja Strategia

Kumppanuushankkeet tavoitteet ovat seuraavat:

 1. Tukea opettajia opetusmenetelmien käytössä ja opetuksensa laadun parantamisessa täten parantaen Euroopan laajuisesti permakulttuuriopetuksen ammattimaisuutta.
 2. Vaihtaa tietoa eri opetussuunnitelmista sekä kurssiformaateista.
 3. Oppia muiden organisaatioiden kokemuksista sekä tarjota keskinäistä tukea nuorille organisaatioille, jotta ne voivat muodostaa vahvoja kansallisia verkostoja ja perustaa tai parantaa koulutusprosessejaan, systeemeitään ja rakenteitaan.
 4. Mahdollistaa opettajien vierailut permakulttuuriprojekteissa nähdäkseen käytännöllisiä ratkaisuita muissa maissa ja ilmasto-olosuhteissa, joita he voivat jakaa kollegoilleen ja oppilailleen kotipuolessa.
 5. Edistää kulttuurien välistä vaihtoa, monimuotoisuutta ja sisällyttämistä permakulttuuriverkostojen puitteissa ja vaihtaa kokemuksia siitä, kuinka laajentaa osanottoa permakulttuurikoulutuksessa.
 6. Luoda menetelmiä ja opetussuunnitelmia sisältävä opettajien käsikirja, pdf-esite organisaatiorakenteista, kirjanen parhaista käytännöistä sekä verkkosivusto, jolla tulokset julkaistaan.
 7. Muodostaa eurooppalaisten opettajien verkosto.

Ongelmat, joihin aiomme vastata, ovat:

 • tarve kehittää taitoja ja joidenkin opettajien ammattimaisia käytäntöjä;
 • järjestäytymiskapasiteetin puute;
 • osallistujien etnisen, sosiaalisen ja taloudellisen monimuotoisuuden puute permakulttuurikoulutuksessa Euroopan laajuisesti;
 • suhteellisen eristyneet olosuhteet, joissa jotkin opettajat toimivat;
 • eri kielillä (muilla kuin englannilla) permakulttuuriopetuksessa käytetyn uusimpia opetusmenetelmiä ja pedagogiikkaa käsittelevän julkaistun tiedon puutethe

Valitsemamme lähestymistapa on:

 1. Luoda muodollista ja epämuodollista tilaa toisiimme tutustumiseen (“kuka tekee mitä, missä ja miten”) kumppaneiden ja paikallisten / kansallisten verkostojen verkostoitumisen kohentamiseksi sekä kestävien tukiverkostojen luomiseksi.
 2. Menetelmien ja pedagogiikan jakaminen / vaihto “masterclass”- ja “skill sharing”- tapahtumissa. arviointimenetelmien jakaminen ja käyttöönotto.
  • opetussuunnitelmat ja kurssiformaatit, mukaanlukien keskustelut
  • organisaatiorakenteet, prosessit ja käytännöt
  • parhaat käytännöt ja käytännön esimerkit
  • kokemukset eri asiayhteyksissä / erilaisilla yleisöillä; keskustelut vaikeasti tavoitettavissa olevista ryhmistä ja niiden sisällyttämisestä
  • muilla alueilla toimivien esimerkkien tarkastelu.
 3. Dokumentoimme osittain liikkuvuustapaamiset niille, jotka eivät kykene niihin osallistumaan paikan päällä, ja tuotamme materiaalia sisällöstä laajempaan jakeluun.

Vastaa