Projektin yhteenveto

Permakulttuuri on  kestävien systeemien suunnittelumenetelmä, joka on ollut käytössä maailmanlaajuisesti viimeisten 35 vuoden ajan. Se ammentaa tietoa useilta aloilta (puutarhanhoito, maatalous, arkkitehtuuri, taloustiede jne.) tuoden ne yhteen etiikan ja suunnitteluperiaatteiden kokoelman puitteissa. Permakulttuurisuunnittelun keinoin voimme luoda kestäviä koteja, naapurustoja, maatiloja, yrityksiä jne. Permakulttuurisuunnittelussa painotetaan vahvasti käytännön toimintaa, henkilökohtaista voimautumista sekä näennäisesti hallitsemattomien ongelmien luovaa ratkaisua.

Oppimiskumppanuuden tavoitteena on tukea permakulttuuriopettajien ammatillista kehitystä. Tämä liittyy Leonardo-ohjelmaan kolmella tavalla:

  1. Parantaa opettajien omia taitoja ja sitä kautta työllistymistä;
  2. Parantaa opettajien antaman ammatillisen koulutuksen ja harjaantumisen laatua;
  3. Kehittää organisaatioiden kapasiteettia toteuttaa kursseja, ja näin ollen työllistää permakulttuuriopettajia.

Projektin aikana järjestetään seitsemän liikkuvuusaktiviteettia, joiden tarkoituksena on:

  1. tarjota foorumi parhaiden toimintamallien vaihtoon;
  2. tarjota opettajakoulutusta/jatkuvaa ammatillista kehitystä;
  3. jakaa informaatiota erinäisistä kansallisista permakulttuurikoulutussysteemeistä sekä pätevyyspuitteista
  4. perustaa Euroopan laajuinen permakulttuuriopettajien ja organisaatioiden verkosto opetussuunnitelman kehittämiseen;
  5. edistää kulttuurivaihtoa ja iloita verkoston sisäisestä monimuotoisuudesta;
  6. tuottaa permakulttuuriopettajien käsikirja.

Tämä on laaja kumppanuushanke, mistä seuraa projektin koodinointiin liittyviä haasteita. Toisaalta kumppanuusorganisaatioita yhdistää eettinen raamisto ja joukko ohjaavia periaatteita sekä työskentelykäytäntöjä. Yksilöitä yhdistää ammatillinen omistautuneisuus sekä “can-do”-asenne, ja uskomme vahvasti, että onnistumme saamaan näinkin laajan kumppanuushankkeen toimimaan menestyksekkäästi.

Vastaa