Tulokset ja Saavutukset

  1. Euroopan laajuisen opettajien verkoston perustaminen, tekemään yhteistyötä permakulttuurin tuomisessa aikuisoppilaille.
  2. Perustusten luominen ammatimaisuuden ja jo olemassaolevien permakulttuuriopettajien käytäntöjen parantamiseksi, sekä uusien permakulttuuriopettajien itsevarmuuden ja henkilökohtaisen kestävyyden parantamiseksi niissä maissa, joissa permakulttuuri on nousemassa esiin.
  3. Netistä ladattavissa oleva esite erinäisistä koulutusrakenteista Euroopassa (pdf-muodossa)
  4. Lukuisista kansallisista permakulttuurikoulutusorganisaatioiden proesesseista ja tukimekanismeista keskusteleminen (ja kun soveliasta, niiden kehittäminen ja parantaminen tukiverkoston avulla)
  5. Euroopan permakulttuuriopettajien verkoston laajentaminen, monimuotoistaminen ja vahvistaminen.
  6. Uusien permakulttuuriopettajien aihetiedon parantaminen ja syventäminen projektivierailuiden ja käytännön ratkaisujen näkemisen avulla – projektin aikana säännöllisin väliajoin tapahtuvien arviointikyselyiden kautta todistettuna
  7. Parhaista käytännöistä kertovan kirjasen julkaiseminen (pdf-muodossa)
  8. Opettajien käsikirjan julkaiseminen (pdf-muodossa), sisältäen uusimmat pedagogiset ideat, menetelmät, opetussuunnitelmat ja osallistumisen laajentamisen strategiat

Vastaa