Forest Gardening

Hur skapar vi en skogsträdgård?

Första frågan till gruppen: Vad kan ni om detta?

  • Folk tror att det är en skog som man planterar i. Men viu skapar den från ingenting, non?
  • En skog vi skapar med ätliga träd, plantor och olika arter
  • Foof forest: Matskog vs Forestgarden: Skogsträdgård
  • Många lager, funktioner, element…
  • Mat skog är lite fel benämning. Vi skapar ett skogsbryn med ätliga plantor. Man bahöver kunskap om skogens succession för att skapa en bra design. 90% skogsväxter –> över tid 90% matväxter

 

  1. Rätt terminologi
  2. “Matskog” jämfört med “Skogsträdgård”. Vilken design beror på vilket klimat man designar för. Fungerar inte att kopiera designen från Geoff Lawton i Australien till en plats i Sverige. Sol, skugga –> hur påverkar det översta lagret, trädkronorna, resten av systemet? Över tid, hur växer träden? Hur stora blir de? Beroende på vilket rot de har – hur växer de? I tempererade klimat behövs det luckor mellan de större träden så att solen når ner till det produktiva busklagret.

[träd]–≤buske≥–[träd] (Visa dessa relationer med hjälp av personer som får stå med utrsträckta armar och representera träd med krona).

Från mönster till detalj: Studera klimatet. De växter du vill plantera in – vad är deras naturliga klimatzon? Vad har vi för lager i en skogsträdgård? Vad finns det för mönster? Hur fungerar skogen? Jorden? Vatten? Ekosystem?

Succession: Utvecklingen av ett ekosystem över tid. Vad består ekosystemet av? Växter, djur, bakterier, jord.. Bra bok om skogsträdgårdar i tempererade klimat är Martin Crawfords “Forestgarden”. Viktigt att förstå att en tätt planterad matskog á la Australien inte fungerar i ett Europeiskt tempererat klimat.

Gillen i skogsträdgården: Ingen planta lever själv. Plantorna har en “community”, en grupp av arter med vilka de samspelar. Ett bra sätt att designa för detta är med hjälp av mönster + lager.

Mat skog: Här SKA de övre träden skydda de undre från solens brännande strålar.
Skogsträdgård: Här behövs mycket utrymme mellan de stora träden så att busk- och örtlagret kan frodas. Då kan vi även använda detta lager till “chop and drop”.