Spain Meeting – Wednesday 25 Sept 2013

Drugi dan hitro mineva. Zapolnjen je z mikro-lekcijami, pisanjem, zbiranjem in vlaganjem materialov na internetno stran. Napredek v razumevanju VSM (Viable System Model). Večerna seansa: predavanje o sistemskem mišljenju.

Začenjamo zbirati mikro-lekcije v tekstovnem, slikovnem in video formatu kot vsebine za naš Učiteljski priročnik. Teacher’s Manual.

Seanse: