Categories
Partnership Permaculture Design Principles Teacher's Manual

Permaculture Design Process – 6. Placement & integration

by Aranya Introduction Now we’ll get down to experimenting with where the different elements & systems in your design might be best placed. If you already have a fixed point of focus on the site (such as a house), then you’ll be aiming to place everything most efficiently in relation to that. Most designs you […]

Categories
Curriculum Permaculture Basics Permaculture Design Principles Teacher's Manual

Permakulttuurin suunnittelun periaatteet

PERMAKULTTUURIN SUUNNITTELUN PERIAATTEET Permakulttuurin Suunnittelun Periaatteet David Holmgrenin mukaan: 01 – OBSERVE AND INTERACT – TARKKAILE JA VUOROVAIKUTA Toimiva suunnitelma syntyy luonnon ja ihmisten välisestä harmonisesta vuorovaikuksesta, jossa huolellinen havainnointi ja tarkkaan harkittu toiminta tuottaa halutun tuloksen. Hyvä suunnitelma syntyy jatkuvan vastavuoroisen vuorovaikutuksen myötä, se ei voi syntyä eristyksessä ympäristöstä. 02 – CATCH AND STORE […]

Categories
Curriculum Didactic Analysis Didactics Permaculture Basics Permaculture Design Principles Session Plans Teacher's Manual

Session Plan: Teaching PC Design Principles the Open Space Way

Shared by Antonio Scotti, As. Cambium Permacultura en Formación, Spain, October 2103 In this session, I use Open Space Technology as an inspiration to design a session about the teaching of the design principles for large groups, where some of the participants may have some prior understanding of them, and can help the others who […]