Permakulttuurin suunnittelun periaatteet

PERMAKULTTUURIN SUUNNITTELUN PERIAATTEET

Permakulttuurin Suunnittelun Periaatteet David Holmgrenin mukaan:

01 – OBSERVE AND INTERACT – TARKKAILE JA VUOROVAIKUTA

Toimiva suunnitelma syntyy luonnon ja ihmisten välisestä harmonisesta vuorovaikuksesta, jossa huolellinen havainnointi ja tarkkaan harkittu toiminta tuottaa halutun tuloksen. Hyvä suunnitelma syntyy jatkuvan vastavuoroisen vuorovaikutuksen myötä, se ei voi syntyä eristyksessä ympäristöstä.

02 – CATCH AND STORE ENERGY  – KERÄÄ JA VARASTOI ENERGIAA

Elämme maailmassa jonka vauraus perustuu pitkälle uusiutumattomien luonnonvarojen massiiviseen kuluttamiseen. Finanssitermein sanottuna olemme kuluttaneet yhteistä pääomaamme vastuuttomalla tavalla joka saisi minkä tahansa yrityksen vararikkoon. Käyttämällä paikallisesti saatavilla olevia uusiutuvia energialähteitä kuten aurinko, tuuli- ja vesivoimaa sekä maatalouden ja teollisuuden käyttämättömiä resursseja, voimme tuottaa energiaa kestävällä tavalla. Sijoita uusituviin luonnonvaroihin kauaskantoisella tavalla. Metsä- ja vesivarat sekä ravinteikkaat viljelymaat ovat näistä tärkeimpiä.

03 – OBTAIN A YIELD – KERÄÄ SATOA

Et voi työskennellä tyhjällä vatsalla. Ei ole järkeä istuttaa metsää lapsenlapsille jos meillä ei ole tarpeeksi syötävää täksikään päiväksi. Ilman välittömiä, hyödynnettäviä tuloksia järjestelmä kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Kaikki järjestelmät tulisi suunnitella mahdollisimman omavaraisiksi, tuottoisiksi ja ulkoisista panoksista riippumattomiksi.

04 – APPLY SELF-REGULATION AND ACCEPT FEEDBACK
ELÄ KOHTUULLISESTI & OTA VASTAAN PALAUTETTA, JÄRJESTELMIEN ITSESÄÄTELYKYKY.

Sitä niität mitä kylvät. Vastuullinen kuluttaminen ja tuottaminen.
Muuttamalla itsemme voimme muuttaa maailmaa.
Järjestelmä joka koostuu mahdollisimman kestävistä elementeistä saavuttaa korkean
omavaraisuuden asteen.

05 – USE AND VALUE RENEWABLE RESOURCES AND SERVICES
ARVOSTA JA KÄYTÄ UUSIUTUVIA RESURSSEJA JA PALVELUJA

Anna luonnon ottaa kurssinsa. Käytä mahdollisimman pitkälle biologisia, uusiutuvia resursseja. Uusiutumattomia resursseja voidaan käyttää alkuvaiheessa järjestelmien rakentamiseen
mutta niihin ei voida turvautua jatkuvasti. Uusiutumattomia luonnonvaroja voidaan verrata pääomaan ja uusiutuvia energioita säännöllisiin tuloihin. Uusiutumattomien resurssien käyttö jokapäiväiseen elämään ei ole kestävää pitkän päälle.

06 – PRODUCE NO WASTE – ÄLÄ TUOTA JÄTETTÄ

Jäte on käyttämätön resurssi, huonon suunnittelun sivutuote. Luonnossa jäte on toisten eliöiden ravintoa.
Säästä, käytä uudelleen ja kierrätä. Nykyinen yhteiskunta toimii pitkälti ‘kuluta ja ulosta’ -mentaliteetilla.

07 – DESIGN FROM PATTERNS TO DETAILS
SUUNNITTELE KOKONAISUUKSISTA YKSITYISKOHTIIN

Työskentele ylhäältä alas, noudattaen tiettyjä kaavoja/muotokieltä suunnittelun apuna. Esim. metsäpuutarhojen suunnittelu edustaa tällaista tietyn muotokielen soveltamista eri ympäristöihin.
Sama pätee vyöhyke- ja sektorisuunnitteluun. “Ei nähdä metsiä puilta – emme näe kokonaisuutta jos keskitymme vain yksityiskohtiin.”
Symboli: jokainen hämähäkinverkko on yksilöllinen mutta sen muoto on universaali.

08 – INTEGRATE RATHER THAN SEGREGATE
– YHDISTÄ, ÄLÄ ERISTÄ

Synergia: Kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa. Yhdistämällä eri järjestelmiä ja elementtejä toisiinsa vähentää ulkopuolisten resurssien tarvetta. Kohtaamattomat tarpeet tarkoittavat ylimääräistä työtä. Esim. vedenkeruuojat kannattaa yhdistää teiden kanssa.

09 – USE SMALL AND SLOW SOLUTIONS – KÄYTÄ PIENEN MITTAKAAVAN RATKAISUJA

Järjestelmät tulisi suunnitella toimimaan tehokkaasti niin pienessä mittakaavassa kuin mahdollista järjestelmän käytännön toimivuuden ja energiankäytön puolesta. Esim. intensiivisesti hoidettu kotipuutarha voi olla moninverroin tuottoisampi kuin huomattavasti isomman mittakaavan viljelmä. Vertauskuva: Hitaasti hyvä tulee, mitä korkeammalla, sitä suurempi pudotus.

10 – USE AND VALUE DIVERSITY – ARVOSTA JA HYÖDYNNÄ MONIMUOTOISUUTTA
Luonnossa samalla alueella voi olla valtava määrä erilaisia eliöitä jotka kaikki täyttävät oman ekolokeronsa.
Suuri monimuotoisuus puutarhassa tuottaa enemmän tuottoa tarvitsematta sen enempää viljelymaata ja varmistaa että satoa tulee vaikka yksittäinen kasvilaji epäonnistuisikin. Monimuotoisuus luonnossa merkitsee järjestelmien sietokykyä, kestävyyttä sopeutua muutokseen. Sanonta: ei kaikkia munia samaan koriin.

11 – USE EDGES AND VALUE THE MARGINAL – HYÖDYNNÄ REUNAVAIKUTUSTA

Kahden ekosysteemin kohtauspaikka on tuottoisampi kuin kumpikaan systeemi yksinään ja kykenee kannattamaan suurempaa lajistoa. Esim. metsänreunat ja rannat. Kaikki tapahtuu reunalla. Esim. ravinteikas pintamaa on rajapinta kivennäismaan ja ilmakehän välillä, muodostaen kaikkein tärkeimmän reunavyöhykkeen ihmiskunnalle.

12 – CREATIVELY USE AND RESPOND TO CHANGE – VASTAA MUUTOKSEEN LUOVASTI

Kestävyys ja sietokyky riippuu kyvystä joustaa ja muuttua ulkoisten olosuhteiden mukana. Jatkuva muutos on väistämätöntä. Muuttaaksemme maailmaa meidän tulee muuttaa itsemme. Ekologinen sukkessio kuvastaa tätä periaatetta, samoin kuin maaperässä olevat tuhannet itämistä odottavat siemenet. Varmuuskopio. Sanonta: Visio ei ole nähdä asioita niinkuin ne ovat tällä hetkellä vaan kuten ne tulevat olemaan.